Vårt erbjudande

Vellenova AB har lång erfarenhet av att göra emissioner och listningar av bolag på småbolagsbörser. Vi har samarbete med de ledande småföretagsbörserna (First North, NGM och AktieTorget). Vidare har vi ett upparbetat nätverk av småsparare som säkerställer att ägarspridningen blir god.

Vi har också bred erfarenhet av småföretagets utmaningar och är därför en kompetent rådgivare och samarbetspartner genom hela processen. De som funderar över Ägarskifte med publikt kapital som ett sätt att genomföra ett ägarskifte är därför välkomna att ta kontakt med oss.