Ägarskifte via försäljning av företaget

Ägarskifte med publikt kapital är en nischlösning som inte passar alla företag.

Vellenova arbetar dock även med direktförsäljningar av företag. Vi samarbetar även med större företagsmäklare, vilket ger oss tillgång till de största nätverken av köpare av företag.

Läs mer under menyvalen till vänster eller kontakta oss på info (a) vellenova.se