Frågor och svar

Vi är flera ägare där endast vissa vill sälja, kan detta vara en lösning för oss?

Att lista företaget kan vara en bra lösning, eftersom det ger möjlighet för de ägare som vill att sälja sina aktier till nya investerare. En förutsättning är att kvarvarande huvudägare klarar av att bibehålla lönsamheten i företaget.

Kommer småspararna att vilja köpa aktierna?

Vår erfarenhet är att företag som lämnar regelbunden utdelning attraherar småsparare och även andra investerare som vill ha en bra avkastning. Flera exempel finns på småbörserna på företag som från början haft ganska få aktieägare, men som i takt med att de visat god lönsamhet och kunnat lämna regelbundna utdelningar fått positivt intresse, fler aktieägare och en stigande aktiekurs.

Vad händer om börsen går ner?

Om börsen faller kraftigt så finns det få företag som har aktier som klarar av att stå emot. Vår erfarenhet är dock att aktier i företag som har en stabil lönsamhet och som lämnar regelbunden utdelning faller mindre än företag som ännu inte nått lönsamhet. Prisbildningen på lönsamma företags aktier är stabilare.

Mitt företag har vikande lönsamhet. Kan Ägarskifte med publikt kapital ändå vara en lösning?

Om Ditt företag historiskt haft en stabil lönsamhet, men på senare år upplevt vikande lönsamhet så kan Ägarskifte med publikt kapital ändå vara en lösning. Det viktiga är vilken lönsamhet som kan förväntas i framtiden. Ägarskifte med publikt kapital kan ge en ny huvudägare möjligheten att vitalisera verksamheten och återställa lönsamheten, vilket kommer att ge en värdeökning på bolagets aktier. Till en del kommer detta den tidigare huvudägaren till godo, genom att personen kan sälja kvarvarande aktier efter den initiala ägarspridningen till ett högre pris. Dock är det ofrånkomligt att vikande lönsamhet gör att den första ägarspridningen måste ske till ett reducerat pris.

Vilka nackdelar finns det med upplägget?

Nackdelen med upplägget är bland annat ökade kostnader för notering samt att priset som den gamle ägaren får för sina aktier delvis är beroende av företagets framtida lönsamhet under en ny huvudägares ledning samt småspararnas intresse att investera. Många förknippar en börsnotering med kortsiktighet, men det är ett litet problem så länge röstmajoriteten ägs av de nya huvudägarna (möjligt genom att införa röststarka A-aktier).

Hur mycket kostar ägarskifte med publikt kapital?

Ersättningen sker dels genom vissa fasta avgifter för projektledning, rådgivning, och produktion av informationsmaterial et cetera. Därtill kommer rörliga ersättningar som är kopplade till storleken på transaktionen. Ett ägarskifte med publikt kapital kostar mer än en traditionell företagsförsäljning. Det uppvägs av möjligheterna att totalt sett få bättre betalt och att kunna sälja till den ägare som har lättast att ta över företaget.