Så här går det till

Första steget är att identifiera en ny huvudägare som aktivt kan leda företaget i framtiden. En anställd eller grupp av anställda som tar över som ny aktiv huvudägare kan göra övergången smidigare jämfört med en ny extern huvudägare.

Att lista aktierna på en småbolagsbörs innebär att ägandet sprids. För att behålla kontrollen efter ägarspridningen kan aktiestocken delas upp i A-aktier (röststarka aktier) och B-aktier. En A-aktie har ett röstvärde som är tio gånger värdet av B-aktier. Så även om den nye huvudägaren endast har kapital att förvärva 10 procent av aktierna i samband med ägarskiftet räcker det för att ha röstmässig kontroll över bolaget även efter ägarspridningen.

För att sälja aktier till småsparare krävs det att bolagets aktiebok registreras elektroniskt hos Euroclear (tidigare VPC – Värdepapperscentralen). Nuvarande ägare får då in aktierna på ett värdepapperskonto eller i en aktiedepå.

Vid listningen säljs aktier till småsparare. För detta behövs ett bra material (investeringsmemorandum eller prospekt) som beskriver bolaget och dess verksamhet. Ägarskiftet sker således genom att en del aktier säljs till den nye huvudägaren och en del säljs till småsparare.

Den tidigare huvudägaren säljer inte alla aktier på en gång, utan behåller en del av sina aktier under en övergångsperiod. Han eller hon kan sälja resterande aktier löpande över en tidsperiod om upp till tre år. Om ägarskiftet har skett till en kompetent ny huvudägare kommer bolagets lönsamhet att utvecklas positivt. Aktierna blir då mer värda och den tidigare huvudägaren kommer att kunna sälja dem till ett högre pris. På så vis kan den tidigare ägaren få totalt sett bättre betalt för sitt företag, jämfört med en traditionell försäljning.