Om ägarskifte.net

Ägarskifte.net är en presentationssajt för Ägarskifte med publikt kapital. Sajten ägs och drivs av Vellenova AB.

Vellenova AB genomför samtliga transaktioner inom Ägarskiften med publikt kapital och även köp och försäljningar av företag. Vellenova AB är ett konsultbolag inom corporate finance, affärsutveckling och finansiell kommunikation. Läs mer på Vellenova.se. 

Ägarskifte med publikt kapital

Vellenova har lång erfarenhet av att göra publika kapitalanskaffningar. Vi har dock förvånats av hur få bolag på småbolagsbörserna som är lönsamma och som lämnar regelbunden utdelning. Istället är de flesta bolag så kallade förhoppningsbolag som ännu inte bevisat sin affärsidé, och som i många fall inte lämpar sig för småsparare.

Samtidigt finns det många lönsamma bolag, som ändå kan ha svårt att hitta en ny operativ huvudägare i samband med ett ägarskifte. Dessa är utmärkta investeringar för småsparare.

Vår målsättning är att erbjuda en bra lösning för företagare som står inför ett ägarskifte och en bra investeringsmöjlighet för småsparare.