Vill du investera?

I Sverige finns cirka 17 500 aktiebolag med ett rörelseresultat upp till 10 miljoner kronor. Därtill finns cirka 9 000 aktiebolag med rörelseresultat mellan 10 – 50 miljoner kronor (källa: UC, juni 2012).

Cirka fem procent av alla företag byter ägare per år, vilket innebär cirka 1 000 ägarskiftesbolag varje år. Vår målsättning är att fler ägarskiften ska ske med publikt kapital.

Varför investera i ägarskiftesbolag?
Företag som säljs utanför börsen har generellt en lägre värdering. Utanför börsen är antalet köpare färre. Vanligt är att hälften av köpeskillingen erläggs med banklån, så kallade förvärvslån. Förvärvslån ska återbetalas inom högst fem år genom utdelningar, vilket sätter ett tak på köpeskillingen relativt bolagets vinstnivå.

En tumregel är att utanför börsen säljs bolag för tre till fem gånger rörelseresultatet, vilket motsvarar p/e-tal på 4 – 7 (resultat efter skatt). På en småbolagsbörs är värderingen cirka p/e 8 – 10. Värderingen av ett lönsamt bolag på börsen kan vara 50 – 100 procent högre än utanför börsen.

Genom att vara med i vårt investerarregister (gratis) får man erbjudande om att investera i ägarskiftesbolag i samband med listning, vilket innebär en attraktiv värderingsnivå.

Anmäl dig till vårt investerarregister