Ägarskifte med publikt kapital

Ägarskifte med publikt kapital är ett nytt sätt att genomföra ägarskiften. Särskilt väl passar det för ägarledda företag som står inför ett ägarskifte och där den mest lämplige köparen – ofta en ledningsgrupp eller en anställd i ledande befattning – saknar kapital till att köpa hela företaget.

Lösningen är att sälja en mindre del till den nye huvudägaren samt via listning på en ”småbolagsbörs” sälja merparten av aktierna till småsparare.

Med Vellenovas lösning får den bäst lämpade köparen chansen att överta företaget. Överlåtelsen blir okomplicerad genom att köparen redan känner företaget och hur det bäst kan utvecklas.

Småsparare har ett stort intresse av att investera i lönsamma bolag som leds av kompetenta entreprenörer. Detta möjliggör för den tidigare ägaren att totalt sett få bättre betalt för sitt företag.

Läs mer under menyvalen till vänster.