För vilka företag passar det?

Ägarskifte med publikt kapital är en lösning för företag som har en tydlig och lämplig övertagare till bolaget, men där denne saknar tillräckligt kapital för att förvärva hela företaget. I många fall är denne lämplige köpare en anställd eller grupp av anställda i ledande befattning.

Småsparare är intresserade av att få en god avkastning på sitt sparande. Ägarskifte med publikt kapital är därför lämpligt för företag som uppvisar en stabil lönsamhet.

Att vara listat på en småbolagsbörs innebär vissa löpande omkostnader. Ett riktmärke är att det krävs en omsättning på minst 25 miljoner kronor och en vinstnivå på cirka två miljoner före skatt för att inte de löpande kostnaderna ska bli för betungande. Företaget kan då också få ett tillräckligt stort marknadsvärde (börsvärde) med tillräckligt många aktieägare, så att det blir handel i bolagets aktier.

En listning på en småbolagsbörs innebär vissa informationskrav, men kraven på småbolagsbörserna är milda. Förutom regelbunden publicering av halvårsrapporter och pressmeddelanden vid företagsnyheter är den administrativa bördan låg.