Sälja sitt företag

För en huvudägare i ett ägarlett bolag är försäljningen av ett företag ofta den viktigaste affären som man gör i livet. Några allmänna råd finns:

Börja förberedelsearbetet i tid! Räkna med att en försäljning tar tid att genomföra, troligtvis längre tid än Du kanske har kalkylerat med. Den kommer också att vara beroende av yttre omständigheter som man inte kan påverka, som till exempel köparens möjligheter att få finansiering. Även egna saker kan komma emellan som gör att en försäljning behöver ske snarare än man hade planerat, till exempel sjukdom. Företagsförsäljningar som behöver ske brådstörtat medför i princip alltid ett lägre försäljningspris. Genom att börja förberedelsearbetet i god tid minskar risken att försäljningen behöver ske oplanerat eller i fel tid.

Ta extern professionell hjälp. Det är lätt att underskatta alla de fällor och problem som man kan råka ut för, särskilt om man säljer till professionella köpare. Man får också räkna med att en försäljning tar mycket tid från verksamheten och det kan bara av detta skäl vara klokt att ta hjälp.

Välj själv vem du vill sälja till! Det kan vara lockande att sälja till någon som själv kommer och visar intresse för företaget, men det är inte säkert att en sådan försäljning sker till ett bra pris. Vem vet vad en annan köpare skulle kunna ha betalat, om de bara vetat om att företaget är till salu? Genom att ha kontakt med flera potentiella köpare samtidigt blir man inte beroende av att en enskild köpares intresse och förmåga att genomföra affären. Risken minskar att det i sista minuten ska komma krav på rejäla prissänkningar för att företagsköpet ska gå igenom. Att själv hålla i en försäljningsprocess med flera intresserade köpare är ofta en övermäktig uppgift för företagaren, vilket är ytterligare ett skäl till att ta hjälp.

Välj inte med automatik den billigaste företagsmäklaren! Att sälja företag är en komplicerad process och det kan vara värt att betala lite mer för att få bättre stöd och rådgivning. Företagsmäklarens ersättning är ändå en liten del av den totala köpeskillingen. Var särskilt försiktig med företagsmäklare som endast arbetar på provisionsbasis, eftersom företagsmäklaren primära intresse då inte är att hitta rätt köpare eller att få så högt pris som möjligt, utan att få affären klar så snabbt som möjligt, för att få sin provision. Var istället beredd att betala för ett gediget förberedelsearbete samt försök hitta provisionsupplägg där företagsmäklaren tjänar mer om de får ut ett högre försäljningspris.